Sant Sadurní de Fonollet

fonollet.net

cartells de festa major berguedà |  puig-reig  |  casserres  |  agroturisme  |  mitjans de comunicació  | guillem de berguedà |  la madrona  |  el roseret  L'edifici és una construcció romànica del segle XIII modificada per afegits i obres posteriors, especialment malmesa en adossar-se-li, al mur de llevant, a la zona de l'absis, la casa de Cal Fuster, la qual ha fet perdre la capçalera.
 

 

  

 

 

 

full anterior Sant Sadurní

Fotos:Salvador Cabra
Edita: Associació de Veïns de Fonollet